แปลเอกสารทุกภาษา จัดหาล่าม รับรองผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม
โนตารี่พับลิค รับทำวีซ่าทั่วโลก จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
ประกันการเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน โนตารี่พับลิค โทร. 081-9333888
   
     
 
  J & H Translation and Travel  
  เจ แอนด์ เอช ทรานสเลชั่น แอนด์ ทราเวล  
  แปล อังกฤษ ไทย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลี่ยน สเปน  
  รัสเซีย ดัชท์ อาหรับ เวียตนาม เขมร ลาว พม่า ฯลฯ  
  โดยผู้มีประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญทุกภาษา  
     
  - บริการแปลเอกสารทุกชนิดทุกภาษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น กฎหมาย เทคนิค  
    การแพทย์ การตลาด การเงิน บัญชี ทุกสาขา และ เอกสารราชการทุกชนิด เช่น ทะเบียนบ้าน  
    ใบเกิด บัตรประชาชน ใบสมรส ใบหย่า ใบอุปการะบุตร ฯลฯ ทุกภาษามีการรับรองการแปล  
    สำหรับใช้กับทุกสถานทูตและทุกหน่วยงาน และยินดีให้คำปรึกษา  
  - รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม สถานทูตต่างๆ กระทรวงต่างประเทศ และรับรองโนตารี่พับลิค  
  - จัดหาล่ามติดต่อธุรกิจทุกภาษาให้บุคคล องค์กรและ บริษัท  
  - จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติและให้คำปรึกษา  
  - รับปรึกษาวีซ่าและรับทำวีซ่าทุกประเทศ  
  - จำหน่ายตั๋วเครื่องบินและรับจองโรงแรมราคาพิเศษทั่วโลก  
     
  * Translation  
  * Marriage Registration for Foreigners  
  * Visa Service  
  * Legalization by the Ministry of Foreign Affairs  
  * Translation service in all languages: English, German, French, Japanese,Chinese,  
     Vietnamese, Italian,Arabic, Spanish, Russian, Dutch, Korean, Portuguese,  
     Burmese,Lao, Cambodian, Malaysian ETC.  
  * Notary Public  
     
 
ติดต่อ
 
  เจ แอนด์ เอช ทรานสเลชั่น แอนด์ ทราเวล  
  50/79 อาคารธันยาคารคอนโดมิเนียม  
  ลาดพร้าว 38 สามเสนนอก  
  ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320  
  โทร/แฟกซ์ : (662) 9381428  
  มือถือ : 081-9333888, 088-2270641 คุณนิด  
  Email: info@jhtctrans.com     http://www.jhtctrans.com